DE CLIËNTENRAAD IS EEN GROEP VRIJWILLIGERS

CLIËNTENRAAD

CLIËNTENRAAD SDBO

De cliëntenraad is een groep vrijwilligers die zich inzet voor de belangen van SDBO. De cliëntenraad heeft medezeggenschap over het inhoudelijke beleid van SDBO. Zij houdt de uitvoering ervan nauwlettend in de gaten.

Waarvoor kun je bij de cliëntenraad terecht?

De cliëntenraad is er voor de algemene belangen van de zorgvrager als groep. De cliëntenraad houdt zich bezig met de kwaliteit van de geleverde zorg. Zorgvragers kunnen hun adviezen/ervaringen/verbeteringen neerleggen bij de cliëntenraad.
De cliëntenraad zal dit vervolgens opnemen met het dagelijks bestuur.

Wanneer er vragen, opmerkingen, suggesties en/of ideeën zijn, laat het de cliëntenraad weten. Individuele geschillen neemt de cliëntenraad niet in behandeling, hiervoor kun je terecht bij het dagelijks bestuur van SDBO.

Voorzitter van de cliëntenraad is rechtstreeks te bereiken via:  clientenraad@sdbo.nl