De begeleiders

Wie zijn ‘wij’?

Met ‘wij’ bedoelen we in dit geval de begeleiders van Houtskuorre. Bij ons werken medewerkers met een bijzondere hulpvraag die begeleiding nodig hebben. 

Hoe helpen wij?

Bij de werk- en leerplek bij Houtskuorre leert de medewerker stapsgewijs te werken aan zijn of haar hulpvraag. De medewerker formuleert zelf doelen in zijn of haar zorgplan en blijft verantwoordelijk voor het antwoord op zijn of haar eigen vragen. De begeleider ondersteunt de medewerker hierbij.

Werkwijze

Binnen Houtskuorre kijken we naar de verschillende schijven van de piramide van Maslow. Wanneer de medewerker de bovenste laag van de piramide heeft bereikt (zelfactualisatie), is het mogelijk om te werken aan de hulpvraag. De onderste lagen van de piramide zijn erg belangrijk: hieraan moet eerst zijn voldaan voordat je aan jezelf kunt gaan werken.

Onze begeleider werkt naast de medewerker en met de medewerker. Door letterlijk samen te werken ontstaat er ruimte om tijdens het werk de medewerker waar nodig te ondersteunen, of om misschien wel achter problemen te komen, die het lastig maken om met de echte hulpvraag aan de slag te gaan. 

 

Welke hulpvragen zijn er? 

Dat kunnen er heel veel zijn, en iedere hulpvraag is vooral persoonlijk. Een aantal voorbeelden: 

  • het werken aan eigen hulpvraag
  • het opbouwen van een dagritme
  • het aanleren van vaardigheden (sociaal, maar ook handvaardigheden)
  • de voorbereiding op het terugkeren in een sociale omgeving/ maatschappij
  • het verbeteren van eigen zelfredzaamheid
  • een kritisch oog op voeding

 

Wat is het doel?

Het uiteindelijke doel kan zijn om weer terug naar school te gaan, of het vinden van regulier werk, het behalen van nieuwe certificaten of blijven groeien binnen de huidige werkplek. Het belangrijkste is echter dat iedere persoon zijn eigen doel heeft!

‘De agogische medewerker is een sleutelfiguur in het alledaagse leven van mensen die vanwege bijzondere omstandigheden, beperkingen en belemmeringen aangewezen zijn op de bijzondere vormen van hulpverlening om op zinvolle wijze maatschappelijk te functioneren’ ~(Colofon,1999).